Het UMCG Mandemastipendium is een persoonsgebonden beurs waarmee jonge, gepromoveerde arts-onderzoekers tijdens hun opleiding een eigen onderzoekslijn kunnen opbouwen.Het Mandemastipendium 2019 ging naar Laura Meems, die onderzoek doet naar seksespecifieke verschillen bij hartfalen.