Erik Dijkstra laat zien wat er allemaal mogelijk is na 50 jaar orgaantransplantaties in het UMCG