Het SNN is een samenwerkingsverband in Noord-Nederland. In deze film is te zien wat er in 2018 allemaal bereikt is.